ESMO 2020
Lever Lengre: - Risikoen for å dø i gruppen som fikk darolutamid var 31 prosent lavere enn blant de som kun fikk ADT-behandling. I tillegg var median metastasefri overlevelse signifikant lengre, sier professor Jan-Erik Damber.

Legemidler og biotek

Nubeqa forbedrer overlevelsen ved kastrasjonsresistent prostatakreft

Antihormonbehandlingen Nubeqa (darolutamid) øker samlet overlevelse signifikant hos menn med prostatakreft som ikke reagerer på hormonterapi og som har høy risiko for å utvikle metastaserende sykdom.
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil