Nubeqa forbedrer overlevelsen ved kastrasjonsresistent prostatakreft

Legemidler og biotek
ESMO 2020
Lever Lengre: - Risikoen for å dø i gruppen som fikk darolutamid var 31 prosent lavere enn blant de som kun fikk ADT-behandling. I tillegg var median metastasefri overlevelse signifikant lengre, sier professor Jan-Erik Damber.
Antihormonbehandlingen Nubeqa (darolutamid) øker samlet overlevelse signifikant hos menn med prostatakreft som ikke reagerer på hormonterapi og som har høy risiko for å utvikle metastaserende sykdom.