FDA har innvilget "Priority Review" av Daiichi Sankyo og AstraZenecas målrettede kreftlegemiddel Enhertu. Et vedtak om markedsføringstillatelse er ventet i løpet av første kvartal 2021. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Magesekkreft: FDA hurtgigvurderer Enhertu

De amerikanske legemiddelmyndighetene - FDA - lover nå en rask behandling av Daiichi Sankyo og AstraZenecas målrettede kreftlegemiddel Enhertu (trastuzumab deruxtecan) for å behandle pasienter med HER2 positiv metastatisk magesekkreft.