Studien som EU-godkjenningen baserer seg på viste at Lynparza signifikant reduserte risikoen for sykdomsutvikling eller død sammenliknet med Xtandi eller Zytiga hos menn med BRCA1/2 mutasjoner. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Lynparza godkjent for behandling av BRCA-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft

PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) har fått EU-godkjenning basert på dokumentert forlenget totaloverlevelse sammenlignet med Xtandi (enzalutamid) eller Zytiga (abirateron) hos menn med BRCA-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Dette er en form for prostatakreft som ikke kan behandles med standard hormonterapi.