Fagartikkel
Nesten fem år etter at de første målrettede legemidlene ble godkjent, har vi noen svar på hvordan behandlingsresistens oppstår og hvordan det kan overvinnes, skriver artikkelforfatteren. Foto: HealthTalk

Forskning

Legemiddelresistens ved kronisk lymfatisk leukemi - Hva er de underliggende mekanismene, og hvordan kan det forebygges og behandles?

Nye legemidler gir håp for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Dessverre er utvikling av behandlingsresistens nærmest uunngåelig. Nesten fem år etter at de første målrettede legemidlene ble godkjent, har vi noen svar på hvordan behandlingsresistens oppstår og hvordan det kan overvinnes.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)