ASH 2020 oppsummert

Legemidler og biotek

Kronisk lymfatisk leukemi: - Mange viktige studier med persontilpassede legemidler

I dette intervjuet oppsummerer kreftforsker Sigrid Skånland de mest sentrale studiene innen kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som ble presentert på American Society of Hematology.