Nektar Therapeutics og Bristol Myers Squibb har hatt et langvarig partnerskap og gjennomfører flere senfase kliniske studier der de kombinerer bempeg og Opdivo i pasienter med ulike typer kreft.

Legemidler og biotek

Kombinasjonsbehandling feiler i stor melanomstudie

Den eksperimentelle immunterapien til Nektar Therapeutics ga ingen ytterligere kliniske fordeler for pasienter med føflekkreft når den ble gitt i kombinasjon med Bristol Myers Squibbs godkjente immunterapibehandling Opdivo.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)