WCLC 2021
- Studien viser at immunterapi som gis til pasienter med ikke-småcellet lungekreft har størst effekt jo tidligere den gis, soer professor Bjørn Henning Grønberg.

Legemidler og biotek

Keytruda med langtidsdata: Lungekreftpasienter med spredning lever betydelig lengre med immunterapi

Etter tre år er over 30 prosent av pasientene med avansert ikke-småcellet lungekreft som fikk Keytruda (pembrolizumab) pluss kjemoterapi fortsatt i live. Det viser langtidsdata fra Keynote-189 studien som ble presentert på verdenskonferansen om lungekreft.