Tecentriq i kombinasjon med Avastin er det første og eneste immunterapi-regimet som er godkjent i Europa for inoperabel hepatocellulært karsinom. Nå gjenstår et godkjenning fra Beslutningsforum før behandlingen kan tilbys norske pasienter. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Immunterapien Tecentriq i kombinasjon med Avastin er godkjent for pasienter med leverkreft

For første gang på over 10 år er er det nå godkjent en ny behandling som forbedrer totaloverlevelsen for pasienter med inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC), som er den vanligste formen av leverkreft.