Blodkreft
Et forskerteam ledet av professor Johanna Olweus på Oslo Universitetssykehus har funnet en ny måte å omprogrammere T-cellene slik at de binder seg til et mål i kreftcellens indre i stedet for på overflaten slik dagens CAR-T behandling gjør. I 2023 skal behandlingen testes ut på mennesker. Foto: HealthTalk

Legemidler og biotek,   Blodkreft

Har oppdaget ny type immunterapi mot leukemi

Forskere ved Oslo universitetssykehus og Karolinska Institutet har oppdaget en ny type immunterapi mot leukemi. Resultatene er presentert i det prestisjefylte tidsskriftet i Nature Biotechnology og viser at behandlingen effektivt dreper leukemiceller fra pasienter med akutt lymfatisk leukemi. I 2023 starter kliniske forsøk på pasienter.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)