ESMO 2021
Pasienter som ble gitt PARP-hemmer for andre gang fikk effekt av behandlingen. Det overrasket overlege Kristina Lindemann Foto: HealthTalk og Getty Images

Legemidler og biotek

Ga ny dose med PARP-hemmer - resultatet overrasket kreftlegen

Å gi pasienter med eggstokkreft en ny behandling med PARP-hemmeren olaparib (Lynparza) utsatte tiden til kreften kom tilbake med 12 måneder for en gruppe pasienter. Det var overraskende, sier overlege og førsteamanuensis Kristina Lindemann ved avdeling for gynekologisk kreft på Oslo universitetssykehus (OUS).