At FDA nå klassifiserer UV1 som et orphan drug gir oss en bekreftelse på at vi oppfattes som en seriøs aktør. Det gir dessuten UV1 syv år med markedseksklusivitet dersom legemidlet blir godkjent. Vi slipper også å betale tre millioner dollar for søke slik godkjenning, sier Jens Bjørheim.

Legemidler og biotek

Ny podcast: FDA med gode nyheter til Ultimovacs

Julekvelden kom tidlig for biotekselskapet Ultimovacs. Amerikanske Food and Drug Administration har besluttet at kreftvaksinen UV1 får status som et "orphan drug" i behandlingen av metastatisk føflekkreft. - Det bekrefter at FDA oppfatter oss som en seriøs aktør, sier medisinsk direktør Jens Bjørheim.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)