Det europeiske legemiddelverkets vitenskapelige komité - CHMP - anbefaler at Xtandi får en indikasjonsutvidelse og godkjennes for behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

EUs ekspertpanel anbefaler Xtandi til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft

Det europeiske legemiddelverkets vitenskapelige komité - CHMP - anbefaler at Xtandi (enzalutamid) skal få en indikasjonsutvidelse og godkjennes for behandling av voksne menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC).
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil