Blodkreft fører til ukontrollert vekst av én undergruppe av hvite blodceller - ofte i B-cellene. Slike kreftceller fortrenger friskt vev og ødelegger immunforsvaret. Dette gjør at blodet ikke kan utføre sine normale funksjoner, som å bekjempe infeksjoner

Legemidler og biotek

- Dette er blodkreft

Blodkreft er ikke bare én sykdom. Blodet består av ulike celletyper og kreft kan oppstå fra flere celler. Blodkreft er delt inn i diagnoser basert på hvilke celler som blir syke, hvor i kroppen kreften finnes, og hvor raskt sykdommen utvikler seg.