Annonsør­innhold
Frida Bugge Askeland er lege og stipendiat ved avd. for blodsykdommer på OUS og Oslo Myelomatosesenter.

Legemidler og biotek

Denne teknologien kan revolusjonere kreftbehandlingen

I denne podcasten ser vi nærmere på en ny måte å behandle kreft som heter BiTE teknologi. Med oss i studio er lege Frida Bugge Askeland som jobber med blodsykdommer og forsker på blodkreft.