ASCO 2022
Responsdybden etter førstelinjebehandling med Opdivo pluss Cabometyx hos pasienter med avansert nyrecellekarsinom er assosiert med varig effekt og forbedret prognose. Foto: iStock

Legemidler og biotek

Cabometyx og Opdivo-kombo gir dypere respons og lengre overlevelse for pasienter med avansert nyrecellekreft

Responsdybden etter førstelinjebehandling med Opdivo pluss Cabometyx hos pasienter med avansert nyrecellekarsinom er assosiert med varig effekt og forbedret prognose. - Disse dataene kommer sannsynligvis ikke til å endre behandlingsbeslutninger, men bør gi klinikere en ide om prognose for pasienter når de har startet behandlingen, sier Dr. dr. Cristina Suárez som gjennomførte analysen.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)