Beslutningsforum sier ja til ny kreftbehandling. - Nytt og viktig behandlingstilbud for pasienter som har aggressiv lungekreft, sier lungekreftprofessor

Legemidler og biotek
- Godkjennelsen i Beslutningsforum er en god nyhet for pasienter og oss behandlere. Lungekreft med mutasjon i EGFR eller ALK genet er en svært alvorlig diagnose og en studie viser at kombinasjonsbehandlingen øker overlevelsen, sier Åslaug Helland.
I dag sa Beslutningsforum ja til å innføre en ny kombinasjonsbehandling med immunterapien Tecentriq, to kjemoterapier og VEGF-hemmeren Avastin. Behandlingen kan gis som førstelinjebehandling til pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har en mutasjon i EGFR eller ALK genet i svulsten.