- Godkjennelsen i Beslutningsforum er en god nyhet for pasienter og oss behandlere. Lungekreft med mutasjon i EGFR eller ALK genet er en svært alvorlig diagnose og en studie viser at kombinasjonsbehandlingen øker overlevelsen, sier Åslaug Helland.

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til ny kreftbehandling. - Nytt og viktig behandlingstilbud for pasienter som har aggressiv lungekreft, sier lungekreftprofessor

I dag sa Beslutningsforum ja til å innføre en ny kombinasjonsbehandling med immunterapien Tecentriq, to kjemoterapier og VEGF-hemmeren Avastin. Behandlingen kan gis som førstelinjebehandling til pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har en mutasjon i EGFR eller ALK genet i svulsten.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)