På sitt møte i går ga Beslutningsforum Sykehusinnkjøp fullmakt til å forhandle frem en “alternativ prisavtale” med Roche for legemidlet Rozlytrek (entrectinib).

Legemidler og biotek

Beslutningsforum sier ja til alternativ prisavtale for banebrytende kreftbehandling

Beslutningsforum har gitt Sykehusinnkjøp fullmakt til å forhandle frem en “alternativ prisavtale” med Roche for legemidlet Rozlytrek (entrectinib). Legemidlet er skreddersydd for å behandle fremskredne kreftsvulster med spesifikt genuttrykk.