Beslutningsforum innførte innføre immunterapien Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av trippel-negativ brystkreft. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Beslutningsforum godkjenner immunterapier til behandling av brystkreft og hudkreft

I dag vedtok Beslutningsforum å innføre immunterapien Keytruda i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av trippel-negativ brystkreft. Det ble også ja til immunterapien Libtayo til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk basalcellekarsinom
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)