ESMO Breast
-Klinisk forskning og behandlingsmessige fremskritt er 100 prosent avhengig av at det inkluderes nok pasienter i studiene til at de kan gjennomføres på planlagt vis, sier kreftlege ved Oslo Universitetssykehus, Kathrine Flørenes Vandraas. Foto: HealthTalk

Kliniske studier

- Vi vil at alle brystkreftpasienter deltar i kliniske studier

-Ved Oslo Universitetssykehus har vi et klart mål om at alle pasienter skal vurderes for inklusjon i pågående kliniske studier når de henvises til behandling, sier kreftlege Kathrine Flørenes Vandraas.