Medisinske eksperter fra legemiddelselskapene diskuterer de viktigste nyhetene fra Europas største kreftkongress og om hvordan forskningsfronten flytter seg stadig raskere takket være immunterapi og presisjonsmedisin.

Legemidler og biotek

- Store fremskritt i kreftbehandlingen

ESMO ga oss praksisendrende studier innen brystkreft, livmorhalskreft og føflekkreft. Sammen med medisinske eksperter fra fire legemiddelselskaper snakker vi om de viktigste nyhetene fra Europas største kreftkongress og om hvordan forskningsfronten flytter seg stadig raskere takket være immunterapi og presisjonsmedisin.