ASH 2020
Mona-Elisabeth R. Revheim (tv) og Caroline Stokke har testet ut en svært følsom PET bildediagnostisk metode som kan hjelpe legene til å diagnostisere myelomatose mer presist og tidligere enn dagens standardmetode som brukes i sykehus over hele verden.

Legemidler og biotek

Slik fant norske forskere en ny bildediagnostisk metode som kan oppdage benmargskreft tidligere

En ny PET-markør som forskere på Oslo Universitetssykehus er de første i verden til å ta i bruk på pasienter med benmargskreft, er langt bedre til å avdekke restsykdom enn dagens gullstandard som brukes på sykehus over hele verden.