Jobb & karriere
FEIRING: Det nye professoratet ble feiret med kake. Fra venstre:Forskningssjef Lars Heggelund, seksjonsleder Leiv Sindre Rusten, avdelingssykepleier Siri Romstad, avdelingssjef Anders Bjørneboe, klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll og overlege og professor Odd Terje Brustugun.

Bransjenytt

Onkolog og lungekreftforsker Odd Terje Brustugen er ansatt som professor

Onkolog og lungekreftforsker Odd Terje Brustugun fra Drammen sykehus er ansatt som professor II ved det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.