EHA 2021
Nå viser nye data fra studien at cilta-cel fortsatte å gi gode og holdbare responser etter lengre tid oppfølging. Foto: Getty Images

Bransjenytt

Nye data viser gode resultater ved bruk av CAR-T behandling av benmargskreft

Tidligere har CARTITUDE-1 studien, hvor pasientene får en infusjon av cilta-cel, vist at 97 prosent av pasientene hadde en positiv respons av behandlingen, og 67 prosent oppnådde komplett respons (CR) hvilket betyr at de ikke hadde noe tegn til kreftceller i benmargen. Nå viser nye data fra studien at cilta-cel fortsetter å gi gode og holdbare responser etter lengre oppfølging. Det viser oppdaterte resultater fra CARTITUDE-1-studien som ble presentert på konferansen European Hematology Association 2021 - EHA .