Legemidler og biotek

Nye behandlingsmuligheter for kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi - KLL - er den vanligste blodkreftsykdommen. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen. - KLL har oftest en svært snikende debut. Vanligvis har ikke pasientene symptomer på diagnosetidspunktet og sykdommen oppdages gjerne tilfeldig i forbindelse med legeundersøkelser av andre grunner, forteller professor i hematologi Geir Tjønnfjord.