Nevroner med amyloid plakk: Donanemab er et monoklonalt antistoff som angriper et protein kalt beta-amyloid som danner unormale plakkavsetninger i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. Eli Lilly sier at studien dokumenterer at donanemab bidrar til å fjerne eller redusere disse amyloid-avsetningene. Foto: Getty Images

Legemidler og biotek

Ny studie: Legemiddel fra Eli Lilly bremser utviklingen av Alzheimer

Det eksperimentelle legemidlet donanemab bremser sykdomsutviklingen hos pasienter med tidlige symptomer på Alzheimers sykdom.