Ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler oppleves til tider som krevende for mange leger. - Legene har et stort ansvar for å gjøre gode medisinsk faglige vurderinger i møte med pasientenes behov. Den nye veilederen kan forhåpentligvis gjøre vurderingene enklere for legene, sier Morten Græsli. i Helsedirektoratet

Legemidler og biotek

Ny nasjonal veileder skal hindre at pasienter utvikler legemiddelavhengighet.

Omtrent 60.000 nordmenn har vedvarende bruk av opioider. En ny nasjonal veileder skal bidra til trygg behandling med vanedannende legemidler og forebygge avhengighet