Legemidler og biotek

Nils Kristian Klev ble ny leder for Allmennlegeforeningen

Xarelto rivaroksaban (Bayer) Desktop
Xarelto rivaroksaban (Bayer) Mobil