HT Live

Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

Coronaviruset
Det er så langt ingen som har gått tomme for utstyr, samtidig er det rasjonering av smittevernutstyr. - Det er viktig at utstyret brukes med omhu, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF
Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Forsendelsen som kom med fly til Oslo fredag, inneholder store mengder med munnbind, smittevernfrakker og visir, samt åndedrettsvern.