Norsk-dansk samarbeid om protonterapi-studier

Det blir nå etablert protonsentre ved Radiumhospitalet i Oslo og ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Fra 2024 vil aktuelle kreftpasienter fra hele landet kunne få protonterapi - en mer presis og skånsom strålebehandling. Vi snakket med Cai Grau og Åse Bratland. Cai Grau er professor i onkologi, Aarhus Universitetssykehus og forskningsdirektør på Dansk Center for partikkelterapi. Åse Bratland er seksjonsleder for hode og halskreft på OUS. Hun leder en arbeidsgruppe som jobber med å igangsette kliniske protonstudier. Målet er at ca. 80 prosent av pasientene skal innlemmes i kliniske studier. Den første pasienten ble behandlet i Dansk Center for Partikelterapi i slutten av januar 2019, og med det ble en ny æra for dansk strålebehandling innledet. Senteret kan behandle 1000 pasienter per år. Man ønsker å inkludere 80 prosent i kliniske studier.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)