Nord-Norge klarer ikke å holde på fastlegene. Gjennomtrekket av fastleger i Nord-Norge var nesten dobbelt så høyt som i resten av landet. Foto iStock

Politikk

Nord-Norge mister fastlegene - frykter sykehuskrise

Det er mye høyere gjennomtrekk i fastlegestillingene nordpå sammenlignet med resten av landet. Ledelsen i Helse Nord RHF, er bekymret for at spesialisthelsetjenesten også vil rammes hardt dersom fastlegetjenesten bryter sammen.