Fra venstre: Åslaug Helland, Kjetil Taskén og Hege Russnes. Foto: Oslo Universitetssykehus

Legemidler og biotek

Nasjonalt presisjonsmedisin-initiativ for kreft i Nature Medicine

Resultatene som er oppnådd i et storstilt privat-offentlig samarbeid for å ta i bruk presisjonsmedisin på kreftområdet, får nå oppmerksomhet i det velrenommerte internasjonale tidsskriftet Nature Medicine.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)