Befolkningen i Innlandet bruker i gjennomsnitt mer legemidler enn resten av landet. Det har sammenheng med høy alder i befolkningen, ifølge Apotekerforeningen. Foto: NTB

Legemidler og biotek

Mest bruk av legemidler i Innlandet - og det er ikke overraskende

Innbyggerne i Innlandet bruker i gjennomsnitt mest legemidler. De brukte 16 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet i 2021. Befolkningen i Oslo bruker færrest legemidler.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)