Medistim stimer frem med rekordinntekter

Legemidler og biotek
Grunn til å smile: Veksten i selskapets verdi faller sammen med gode salgstall fra markedene kombinert med positive resultater fra en viktig klinisk studie