Grunn til å smile: Veksten i selskapets verdi faller sammen med gode salgstall fra markedene kombinert med positive resultater fra en viktig klinisk studie

Legemidler og biotek

Medistim stimer frem med rekordinntekter