ASCO20
Det var flere positive studier med benmargskreftpasienter som har fått tilbakefall. Nyhetene på førstelinje var imidlertid preget av negative resultater, sier Fredrik Schjesvold som er overlege og leder av Oslo myelomatosesenter.

Legemidler og biotek

Nye studier: Lovende behandlingsresultater av pasienter med benmargskreft

- Det var flere viktige myelomatosestudier som ble presentert på ASCO20 både for nydiagnostiserte og de som har fått tilbakefall. Den mest interessante tilbakefallsstudien sett med norske øyne er Boston-studien som viste at å legge til Xpovio (selinexor) til en velkjent kombinasjonsbehandling ga en økning i progresjonsfri overlevelse fra 9 til 14 måneder. Nyhetene på førstelinje var imidlertid preget av negative studieresultater.