Statsbudsjettet 2022
Gigantbygg blir bygget: Livsvitenskapsbygget blir på 97.000 kvadratmeterer og er et spleiselag hvor Oslo Universitetssykehus disponerer nesten 1/3 av bygget, og de resterende 2/3 vil nyttes av Universitetet i Oslo.

Politikk

Livsvitenskapsbygget realiseres - prislappen er 11,9 milliarder kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 11,9 milliarder kroner til Livsvitenskapsbygget som skal bygges på Gaustad. Rektor Svein Stølen på Universitetet i Oslo er svært glad for at Livsvitenskapsbygget nå blir realisert. Bygget skal skape verdensledende forskning og nye arbeidsplasser, sier han.