Statsbudsjettet 2022
Gigantbygg blir bygget: Livsvitenskapsbygget blir på 97.000 kvadratmeterer og er et spleiselag hvor Oslo Universitetssykehus disponerer nesten 1/3 av bygget, og de resterende 2/3 vil nyttes av Universitetet i Oslo.

Politikk

Livsvitenskapsbygget realiseres - prislappen er 11,9 milliarder kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 11,9 milliarder kroner til Livsvitenskapsbygget som skal bygges på Gaustad. Rektor Svein Stølen på Universitetet i Oslo er svært glad for at Livsvitenskapsbygget nå blir realisert. Bygget skal skape verdensledende forskning og nye arbeidsplasser, sier han.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)