- The Life Science Cluster jobber for å fremme samarbeid og skape vekst og verdiskapning gjennom synergier i norske livsvitenskapsnæringer. Arena-programmet gir uvurderlig støtte til dette, sier daglig leder Hanne Mette Dyrlie Kristensen. Innovasjon Norge

Denne artikkelen er kun ment for helsepersonell.

Helseteknologi,   Bransjenytt

The Life Science Cluster har blitt Arena-klynge

The Life Science Cluster blitt tatt opp i Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. - Programmet gir The Life Science Cluster tilgang til finansiell og faglig støtte i arbeidet med å skape mer innovasjon og sterkere konkurranseevne gjennom samarbeid mellom bedrifter, forskning og utdanning og offentlige institusjoner.