- The Life Science Cluster jobber for å fremme samarbeid og skape vekst og verdiskapning gjennom synergier i norske livsvitenskapsnæringer. Arena-programmet gir uvurderlig støtte til dette, sier daglig leder Hanne Mette Dyrlie Kristensen. Innovasjon Norge

Helseteknologi,   Bransjenytt

The Life Science Cluster har blitt Arena-klynge

The Life Science Cluster blitt tatt opp i Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. - Programmet gir The Life Science Cluster tilgang til finansiell og faglig støtte i arbeidet med å skape mer innovasjon og sterkere konkurranseevne gjennom samarbeid mellom bedrifter, forskning og utdanning og offentlige institusjoner.