Både Den norske legeforening og Norsk psykologforening er bekymret for konsekvensene av å innføre nye regler for tvang i psykiatrien uten betydelig økning i ressursene. Mindre bruk at tvang krever mer kompetent helsepersonell, bedre bygg og flere sengeplasser, mener de.

Leger og psykiatere advarer om nye regler for tvang

Flere fagfolk i helsevesenet mener innføring av nye regler for tvang i psykiatrien uten mer ressurser, kan føre til flere farlige pasienter i gatene.