Legemiddelkombo fra Bristol Myers Squibb og Exelixis forlenger overlevelsen for nyrekreftpasienter

Legemidler og biotek
De som får kombinasjonsbehandlingen lever lenger og de får lenger progresjonsfri overlevelse i forhold til pasienter som får Sutent. Det er klart at dette er gode nyheter for pasientene, sier Daniel Heinrich.
Kombinasjonen av immunterapien Opdivo fra Bristol Myers Squibb og Cabometyx fra Exelixis forbedrer overlevelse og tilbakefall for nydiagnostiserte pasienter med nyrekreft sammenlignet med Sutent. - Det er gledelig at vi får nok en behandlingsmulighet for nyrekreftpasienter med spredning, sier Daniel Heinrich. Han er overlege på A-hus og leder for Norsk onkologisk forening.