Legemiddelindustrien tilbyr sitt helsepersonell til koronadugnaden

Coronaviruset
Koronadugnad: Legemiddelselskapene tilbyr nå sine ansatte med helsefaglig bakgrunn til kommune- eller spesialisthelsetjenesten under pandemien.
I legemiddelindustrien jobber mange leger og sykepleiere, og de trengs nå i den offentlige helsetjenesten. Mange av LMIs medlemmer gir derfor sine ansatte permisjon med lønn for å melde seg til tjeneste.