Leddgiktlegemidlet til Roche hadde ikke effekt mot COVID-19

Legemidler og biotek,   Coronaviruset
IKKE EFFEKT: Roche sitt antivirale legemiddel RoActemra hadde ikke bedre effekt enn placebo hos innlagte pasienter med alvorlig COVID-19 assosiert lungebetennelse. Foto: Getty Images
Roche sitt betennelsesdempende medikament RoActemra hadde ikke effekt på pasienter som var innlagt på sykehus med alvorlig COVID-19-assosiert lungebetennelse.