Dette er All.Can Norges styringsgruppe: Cecilie Bråthen (Lungekreftforeningen), Erik Hansen (CarciNor), Margaret Brusletto (BMS), Lars Bestum (Hjernesvulstforeningen), Helle Aanesen (Aktiv mot kreft) og Therese Bohne (Roche Norge)

Legemidler og biotek

Lanserer All.Can Norge: Pasientorganisasjoner og industrien i tverrfaglig samarbeid – for en mer effektiv kreftbehandling

Fire frivillige organisasjoner og to legemiddelselskaper har gått sammen om å lansere All.Can Norge. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.