Lanserer All.Can Norge: Pasientorganisasjoner og industrien i tverrfaglig samarbeid – for en mer effektiv kreftbehandling

Legemidler og biotek
Dette er All.Can Norges styringsgruppe: Cecilie Bråthen (Lungekreftforeningen), Erik Hansen (CarciNor), Margaret Brusletto (BMS), Lars Bestum (Hjernesvulstforeningen), Helle Aanesen (Aktiv mot kreft) og Therese Bohne (Roche Norge)
Fire frivillige organisasjoner og to legemiddelselskaper har gått sammen om å lansere All.Can Norge. All.Can er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.