Ny studie kan potensielt endre hvordan vi behandler eggstokkreft. Foto: Getty Images

Kliniske studier,   Forskning

- Ny studie kan potensielt endre hvordan vi behandler eggstokkreft

I forbindelse med den internasjonal eggstokkreft dagen lørdag den 8 mai, hadde Gynkreftforeningen et webinar med overlege Anne Dørum fra Radiumhospitalet og overlege Lovise Mæhle fra seksjonen for arvelig kreft ved Oslo Universitetssykehus. Der annonserte de en ny studie som potensielt kan forandre hvordan vi behandler eggstokkreft.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)