Krever digitalløft: Helsevesenet ligger 15-20 år etter andre bransjer og teknologier som er tatt i bruk i andre deler av norsk næringsliv, er ennå ikke tilpasset og iverksatt i helse- og omsorgssektoren, sier Tarje Bjørgum.

Helseteknologi

Krever en digital helsemilliard i revidert nasjonalbudsjett

Abelia mener at coronakrisen har avdekket at det står svært dårlig til med den digitale helsen på sykehusene. Nå krever de at regjeringen kommer med en digital helsemilliard i revidert statsbudsjett som legges frem i mai. Tarje Bjørgum som er leder for bærekraft og helse i Abelia mener at det ikke minst må satses på digital hjemmeoppfølging og behandling.