Kraftig forbedring i overlevelse av avansert brystkreft – men bare for de mest ressurssterke

Legemidler og biotek
Klasseforskjellene øker: Kvinner med høy inntekt og utdannelse som har brystkreft med spredning har økt overlevelsen kraftig de siste 15 årene, mens det har ikke har vært noe utvikling i overlevelse for de med lav inntekt og utdanning.
Stadig flere unge kvinner overlever brystkreft med spredning. Men forbedringen i overlevelse er først og fremst forbeholdt dem med god inntekt og høy utdannelse, viser en ny studie fra Kreftregisteret.