Godkjenningen av alzheimerlegemidlet Aduhelm er trolig den mest omstridte legemiddelgodkjenningen som FDA har gjort på flere tiår. Det er ventet at det europeiske legemiddelverket (EMA) vil fatte sitt vedtak om markedsføringstillatelse i første eller andre kvartal 2022. Foto: Biogen/AP

Legemidler og biotek,   Politikk

Kongressen og FDA vil granske godkjenningen av Biogens Alzheimerlegemiddel

7. juni godkjente USAs legemiddeltilsyn (FDA) den første nye behandlingen for Alzheimers sykdom siden 2003. Godkjenningen av Aduhelm (aducanumab) har skapt stor debatt i USA, og nå har to komiteer i Representantenes Hus startet en gransking av FDAs kontroversielle beslutning.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)