HT Live

Kommunene svikter de demente - Bare halvparten blir utredet og diagnostisert

Helseteknologi
Halvparten av landets 100 000 demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.
Halvparten av landets demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.