Halvparten av landets 100 000 demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.

Helseteknologi

Kommunene svikter de demente - Bare halvparten blir utredet og diagnostisert

Halvparten av landets demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)
(Denne annonsen er kun ment for helsepersonell)