Halvparten av landets 100 000 demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.

Helseteknologi

Kommunene svikter de demente - Bare halvparten blir utredet og diagnostisert

Halvparten av landets demente er ikke utredet og diagnostisert. De får dermed ikke et tilrettelagt tilbud slik de har krav på etter loven.