Kommune-Norge vil ha Akson

Helseteknologi
Ble hørt: Nå har har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson. Med en så stor oppslutning kan Bent Høie gå videre og beslutte om det skal legges frem en investeringsbeslutning for Stortinget. Foto: NTB
Det er stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Nå har har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson – helthetlig samhandling og felles kommunal journalløsning. Disse kommunene representerer 65 prosent av befolkningen utenfor Midt-Norge.