Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: NTB

Helseteknologi,   Politikk

Knusende dom: Riksrevisjonen mener Direktoratet for e-helse har brutt flere regler i anskaffelsesregelverket

Etter å ha undersøkt 14 anskaffelser til en verdi av 390 millioner kroner hos Direktoratet for e-helse, har Riksrevisjonen avdekket brudd på reglene i 11 av 14 anskaffelser. – Én innbygger - én journal er viktig for fremtidens helsetjenester til innbyggerne, men igjen ser vi en offentlig IT-satsing som er for stor og komplisert, og feiler før den egentlig er i gang. De ansvarlige myndighetene har ikke styring og kontroll. Slike satsinger tar lang tid, men her mangler nødvendig fremdrift og resultater. Dette er sterkt kritikkverdig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.