Legemidler og biotek

IT-feil i pasientsystemene stopper operasjoner i Helse Vest