Inne er noe annet enn ute

Helse og livsstil
Innlegg
Psykolog Egil Arne Skaun Knutsen beskriver naturen som sjelebot mot angst og depresjon
Kom deg ut av din bolig og inn i naturen.